Personvern

Tilliten til våre brukarar er av største viktigheit for oss og derfor følgjer vi ein strikt integritetspolicy. Den forklarer korleis og kvifor vi samlar inn og nyttar informasjonskapslar (cookies), og korleis vi vernar integriteten til brukarane.

 

Bruk av informasjonskapslar og andre måleverktøy

Vi bruker informasjonskapslar for å gjera det lettare å bruka våre websider. Dei kan brukast for å personalisere visse delar av innhaldet. Ein informasjonskapsel er ein liten tekstfil som blir sendt frå vår webserver og blir lagra av nettlesaren din. Informasjonen som blir lagra kan vera opplysningar om korleis brukarane våre har surfa på og nytta nettsidene våre, og om kva nettlesar dei har brukt.

Vi nyttar statistikk om brukarar og trafikk/trafikkleverandørar i aggregert form. Statistikken inneheld aldri noko form for personleg informasjon, alt er anonymt. IP-adresser blir ikkje lagra i databasen vår der vi lagrar åtferd på nettstaden, derfor kan informasjon om deg som brukar aldri blir kopla saman med identiteten din. Din IP-adresse blir lagra av tryggleiksmessige årsaker berre i dei tilfella du sjølv aktivt registrerer deg på nettstaden.

Formål:

  • Utvikle og forbetre nettstaden gjennom å forstå korleis det blir nytta.
  • Berekne og rapportere brukarmengde og trafikk.
  • Gjera det lettare for deg å navigera på nettstaden.
  • Gjera det mogleg for systemet å kjenna igjen faste brukarar for å kunna tilpassa tenestene.
  • Iblant nyttar vi tredjepartsinformasjonskapsler frå andre firma for å gjera marknadsundersøkingar og trafikkmålingar, og for å forbetra funksjonaliteten på nettstaden.

Slik forhindrar du at informasjonskapslar blir lagra

Du kan sletta informasjonskapslar frå harddisken din når som helst, men dette gjer at dei personlege innstillingane dine forsvinn. Du kan òg endra innstillingane i nettlesaren din slik at han ikkje tillèt at informasjonskapslar blir lagra på harddisken din. Dette gir likevel dårlegare funksjonalitet på visse websider, kan forhindra tilgang til medlemssider og gjera at delar av innhald og enkelte funksjonar ikkje blir tilgjengelege.

Viss du ikkje ønsker å bli spora av Google Analytics kan dette deaktiverast på adressa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meir informasjon om korleis du kan unngå informasjonskapslar kan du lesa påå www.allaboutcookies.org.

Til heim