RØYRLEGGERTENESTENE VÅRE

Ta kontakt

Serviceoppdrag

Skal du skifte baderomsinnreiing, tette eit toalett som lekker, eller andre ting som treng vedlikehald? Røyr- og avløpsinstallasjonar treng service regelmessig. Vi i Vinsrygg VVS tar på oss alt frå småjobbar til store oppdrag.

Nybygg

Skal du bygga nytt? Vi leverer komplette tenester for alle typar nybygg, og bistår deg med rådgiving både før og undervegs i prosessen.

Rehabilitering

Få eit bad som møter dagens standardar. Vi hjelper deg med rehabilitering og byter ut eksisterande røyranlegg, og moderniser dine bad- og vaskeromsinnretningar.

Baderom

Vi har eit breitt utval av synleg VVS, og skifter ut di gamle bademonsinntetning, eller bygger eit heilt nytt bad til deg. Synest du det er vanskeleg å bestemme deg? Vi hjelper deg frå start til slutt.

Varmeanlegg

Vi utfører inspeksjon, leverer, monterer, reparerer og utfører service og nyinstallasjonar av ulike varmeanlegg, som varmepumper, ventilasjonsanlegg og andre varme- og kjøleanlegg.

VAO-anlegg

Tekst kjem...

Røyrspyling

Er røyra dine tette? Vi utfører spyling av avløp og overvannsledingar visst det er tett, eller berre for reingjering.

Kamerainspeksjon

Kamerainspeksjon er ein enkel og trygg måte å avdekke problema i avløp. Her kan det vere bruk for høgtrykkspyling av avløpet før inspeksjonen for å fjerna skitt og smuss, og sikre at kameraet kjem til slik at ein får best mogleg oversikt over problemet. Vi utfører kamerainspeksjon på alle røyr inntil 20 meter.

Vil du vita meir om produkta våre og tenester?

Ta ein titt på våre produktkatalogar.

ADK1 sertifisering